Service Management

Al meer dan 10 jaar acteert Serplexicon op het gebied van Service Management. De visie over Service Management is ontstaan vanuit de ICT-branche, maar kenmerkt en beperkt zicht niet tot alleen deze branche. Overal worden producten en diensten geleverd en heeft de klant een bepaalde kwaliteitsverwachting. Door het inrichten van Service Management kan de kwaliteit worden gemeten en geborgd en kan de verwachting van de klant worden gemanaged. In deze inrichting zet Serpelxicon altijd de klant centraal.

Service Management kenmerkt zich in een organisatie door het inrichten en koppelen van verschillende processen en het stroomlijnen en prioriseren van verschillende activiteiten binnen een organisatie. Dit betekent niet dat organisaties per definitie niet juist acteren. In de praktijk blijkt dat veel activiteiten al plaatsvinden in een organisatie. Door het stroomlijnen van deze activiteiten kan effectiviteit en efficiency worden verbeterd. Dit komt de kwaliteit van het product of dienst ten goede en hiermee de betrouwbaarheid van de organisatie.

In de visie over Service Management ziet Serplexicon de gehele keten om te komen tot het leveren van diensten en producten Dit betekent vanaf het moment dat producten of half producten worden ingekocht tot aan het leveren van producten aan de klant. In de tussenliggende schakels kunnen half producten worden vervaardigd tot nieuwe producten of halfproducten, kan de kwaliteit van producten worden gecontroleerd en bewaakt, kan klantondersteuning worden geleverd bij vragen en problemen enz. Al deze schakels bepalen uiteindelijk de kwaliteit van het product en hierbij de tevredenheid van de klant.

Serplexicon is met zijn zeer ruime ervaring en gestructureerde pragmatische aanpak de partner om uw dienstverlening naar een hoger niveau te brengen en te houden. Neem vrijblijvend contact op en ervaar de kennis en kunde van Serplexicon.

Publicaties

De klant centraal

Een klant gerichte organisatie handelt vanuit de behoefte van de klant en speelt hier op in. De vraag is echter staat de klant ook echt centraal? Veel organisatie zeggen wel dat ze met de klant begaan zijn, maar weinig werknemers stellen de klant daadwerkelijk voorop. Wordt de dienstverlening daadwerkelijk vormgegeven vanuit de behoefte van de […]