Project Management

Project Management is een van de aandachtsgebieden van Serplexicon. Projecten komen binnen iedere organisaties wel in een bepaalde vorm terug. Toch heeft niet elke organisatie hierin dezelfde aanpak en dat is begrijpelijk aangezien elke organisatie zijn eigen structuur en cultuur kent. Wel stellen organisaties vaak dezelfde eisen aan projecten. Projecten moeten een bepaald resultaat leveren binnen een geplande tijdsperiode en tegen het vastgestelde budget. Daarnaast worden kwaliteitseisen gesteld waar een project en de resultaten aan moeten voldoen.

Projecten spelen zich altijd af in het spanningsveld van Middelen Kwaliteit en Tijd die continue worden beïnvloed door krachten in uw organisatie. Dit maakt project control, stakeholder management, risicomanagement en change management belangrijke factoren in het welslagen van het project. Daarnaast staat en valt goed Project Management bij sterke en juiste communicatie op alle niveaus. 

Binnen Serplexicon is een brede kennis van verschillende projectmethodieken (o.a. PMBOK, Prince2) aanwezig. Er is ruime ervaring met het toepassen van projectenmethodieken en varianten hiervan binnen verschillende bedrijfstakken. 

Serplexicon is een betrouwbare partner in het succesvol managen van uw projecten. Door een gestructureerde pragmatische aanpak toegespitst op uw organisatie en binnen de gestelde projectkaders willen wij van meerwaarde zijn voor uw organisatie. Neem contact op en kijk wat Serplexicon uw kan bieden.

Artikelen

Your project in Control

Elke organisatie wil dat zijn projecten netjes en vlot verlopen en altijd een positief resultaat boeken binnen de vooraf gestelde kaders. Toch komt het in de praktijk maar al te vaak voor dat het project allerlei kaders overschrijdt, en niet dat resultaat boekt wat we daarvan verwachten. Hoe komt het toch dat projecten uit onze […]