Informatiebeveiliging

Het belang van een goede Informatiebeveiliging wordt steeds belangrijker voor bedrijven. De laatste jaren neemt de berichtgeving over Informatiebeveiliging sterk toe in de media. Naast bedreigingen die met de dag toenemen neemt de regelgeving omtrent het beheer en beschikbaar stellen van informatie ook sterk toe. Consumenten en bedrijven onderkennen steeds meer het belang van Informatie Beveiliging. Organisaties moeten ervoor zorgen dat de bedrijfsgegevens goed en veilig beheerd worden. Informatiebeveiliging moet voorkomen dat onze economisch kritische bedrijfsinformatie in vreemde handen komt.  Bovendien moeten we garanties bieden over de betrouwbaarheid en de beschikbaarheid van onze bedrijfsinformatie.

Informatiebeveiliging, de veiligheid van informatie, is sterk afhankelijk van het inzicht dat we hebben in onze processen en de risico’s die er op hoog, midden en laag niveau worden geconstateerd. Om deze risico's goed te onderkennen dient er een risicoanalyse te worden uitgevoerd over de processen. Aan de hand van de  risicoanalyse kan worden onderkend wat de grootste bedreigingen zijn voor de organisatie. Vervolgens kan worden gekeken naar de maatregelen die kunnen worden genomen om deze risico's te minimaliseren of in het beste geval weg te nemen.

Naast de risicoanalyse moet het beleid met betrekking tot Informatiebeveiliging worden bepaald. Ook moet het informatiebeveiligingsplan worden opgesteld waarin staat bepaald hoe het beleid, de risico's en de hieruit voortvloeiende maatregelen op en goede wijze gaan geborgd worden in de organisatie. Informatiebeveiliging dient op alle niveaus in de organisatie te worden geborgd om Informatiebeveiliging duurzaam te verankeren in de organisatie.

Serplexicon kan uw organisatie helpen om uw informatiebeveiliging op niveau krijgen te krijgen. Dit kan zijn door het ondersteunen van de hele proces van risicoanalyse tot het inbedden van het informatiebeveiligingsplan in uw organisatie. Ook kan Serplexicon uw helpen om een of meerdere maatregelen in organisatie in te voeren. Neem vrijblijvend contact op en kijk wat Serplexicon uw op het gebied van informatiebeveiliging kan bieden.

Publicaties

Niets gevonden

Het lijkt erop dat we niet kunnen vinden waar je naar zoekt. Misschien kun je er naar zoeken.