Portfolio

Serplexicon is al meer dan 10 actief in de markt en acteert voornamelijk op het grensvlak tussen business en ICT. Onderstaande onderwerpen portretteren het portfolio waarin Serplexicon zich profileert. Hierin investeert Serplexicon in de juiste energie, tijd en middelen om een onderwerp zowel theoretisch en in de praktijk eigen te maken. Daarnaast houdt Serplexicon de marktontwikkelingen goed in te gaten om organisatie op tijd en op de juiste manier te kunnen adviseren en in te spelen op nieuwe ontwikkelingen.

Service Management

Service Management kenmerkt zich in een organisatie door het inrichten en koppelen van verschillende processen en het stroomlijnen en prioriteren van verschillende activiteiten binnen een organisatie. Door het stroomlijnen van deze activiteiten kan effectiviteit en efficiency worden verbeterd. Dit om de kwaliteit van het product of dienst te verbeteren en duurzaam te borgen in de organisatie.

Project Management

Projecten spelen zich altijd af in het spanningsveld van Middelen Kwaliteit en Tijd die continue worden beïnvloed door krachten in uw organisatie. Dit maakt project control, stakeholder management, risicomanagement en changemanagement belangrijke factoren in het welslagen van het project. Daarnaast staat en valt goed Project Management bij sterke en juiste communicatie op alle niveaus.

Informatiebeveiliging

Het belang van een goede Informatiebeveiliging wordt steeds belangrijker voor bedrijven. Informatiebeveiliging, de veiligheid van informatie, is sterk afhankelijk van het inzicht dat we hebben in onze processen en de risico’s. Om deze risico's goed te onderkennen dient er een onder andere risicoanalyse te worden uitgevoerd over de processen. Het informatiebeveiligingsbeleid en het informatiebeveiligingsplan moeten worden opgesteld waarin staat bepaald hoe informatiebeveiliging op en goede wijze wordt geborgd in de organisatie. Informatiebeveiliging dient op alle niveaus in de organisatie te worden geborgd om Informatiebeveiliging duurzaam te verankeren in de organisatie.