De klant centraal

Een klant gerichte organisatie handelt vanuit de behoefte van de klant en speelt hier op in. De vraag is echter staat de klant ook echt centraal? Veel organisatie zeggen wel dat ze met de klant begaan zijn, maar weinig werknemers stellen de klant daadwerkelijk voorop. Wordt de dienstverlening daadwerkelijk vormgegeven vanuit de behoefte van de klant? Is de klant betrokken bij de inrichting van de dienstverlening? Zo ja mag hij dan ook invloed uitoefenen op de inrichting van de dienstverlening?Lees verder