Your project in Control

Elke organisatie wil dat zijn projecten netjes en vlot verlopen en altijd een positief resultaat boeken binnen de vooraf gestelde kaders. Toch komt het in de praktijk maar al te vaak voor dat het project allerlei kaders overschrijdt, en niet dat resultaat boekt wat we daarvan verwachten. Hoe komt het toch dat projecten uit onze vingers glippen, en we ondanks alle goede intenties we niet in staat blijken het project beheersbaar te houden? In dit artikel willen we op basis van onze kennis en ervaringen enkele mogelijke oorzaken met u delen. Het is aan u de vraag: Speelt dit bij mij en wat kan ik doen om dit beheersbaar te krijgen?
Lees verder